เรื่องควรรู้ก่อนเช่าโรงงาน เช่าโกดัง

6 เรื่องสำคัญควรรู้ก่อนเช่าโกดังสินค้า เช่าโรงงาน เพื่อเจ้าของกิจการจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียเปรียบจากรายละเอียดในสัญญาเช่า

เรื่องควรรู้ก่อนเช่าโรงงาน เช่าโกดัง

โกดังให้เช่า หรือคลังสินค้าให้เช่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนด้านการผลิต และขยับขยายธุรกิจ การสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของธุรกิจนี้เองที่ทำให้หลายธุรกิจในปัจจุบันหันมาเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ และมีเป้าหมายว่าธุรกิจของตนเองจะสามารถดำเนินไปในทิศทางที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ได้

การจะเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานควรมีความรู้เบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียเปรียบจากรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณอาจมองข้ามไป สิ่งที่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการควรรู้ก่อนเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานมีดังนี้

 1. พิจารณาประเภทของโกดังให้เช่าให้ตรงกับลักษณะธุรกิจ
  โกดังให้เช่าจะสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริงหากเจ้าของธุรกิจมีความเข้าใจ และรู้จักธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดี โกดังให้เช่า คลังสินค้า หรือโกดังสำเร็จรูปในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ มีขนาดพื้นที่ อาคาร รูปแบบของอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันไป ควรพิจารณาให้ดีว่าธุรกิจนั้น ๆ ต้องการพื้นที่มากน้อยแค่ไหน ต้องการโกดังพร้อมออฟฟิศหรือไม่ เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังควรเลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานที่อยู่ในทำเลที่เอื้ออำนวยต่อระบบการขนส่ง และการกระจายสินค้าในประเภทที่ธุรกิจนั้นต้องการ เช่น ขนส่งทางบก ขนส่งทางเรือ หรือขนส่งทางอากาศ โดยพิจารณาจากความสะดวกในการกระจายสินค้าเป็นอันดับแรก หรือหากอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบก็จะช่วยสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ในอีกทางหนึ่งด้วย
 2. ลงพื้นที่พิจารณาโกดังให้เช่าจริงก่อนตัดสินใจ
  ไม่ควรหลงเชื่อเพียงรูปภาพจากหน้าเว็บไซต์ของโกดังคลังสินค้าที่สนใจจะเช่าเพียงอย่างเดียว เพราะภาพเหล่านั้นสามารถปรับแต่งกันได้ สละเวลาสักนิดเพื่อเดินทางไปยังโครงการของโกดังให้เช่าสถานที่จริง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบ และจัดสรรลักษณะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเช่าโกดังเก็บของ โกดังออฟฟิศ เช่าโรงงาน หรือโรงงานสำเร็จรูป เพื่อให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจ หรือหากมีความลังเลโกดังให้เช่าจากหลาย ๆ ที่ ก็ควรสละเวลาสักวันไปดูสถานที่จริงด้วยตัวเองให้ครบทุกที่ เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบทุก ๆ ที่และเลือกโกดังให้เช่าที่ถูกใจที่สุด

 3. ตรวจสภาพโกดังให้เช่าก่อนทำการเช่าจริง
  เมื่อไปถึงโกดัง หรือโรงงานที่จะเช่าแล้ว อย่าลืมตรวจสอบสภาพถนนโดยรอบของโครงการที่จะเช่าอย่างละเอียด ถนนรอบ ๆ โครงการควรเป็นถนนที่สามารถรองรับน้ำหนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือรถพ่วงสินค้าได้ ที่สำคัญคือการตรวจดูสเปคการก่อสร้างของโกดัง ว่ามีการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรรมหรือไม่ ตัวอาคารมีความแข็งแรง ก่อสร้างจากวัสดุที่ได้คุณภาพ หลังคามีความสูงเพียงพอต่อการระบายความร้อน มีระบบป้องกันภัยจากทั้งด้านใน และด้านนอกตัวอาคารที่จะเช่า สิ่งเหล่านี้ควรนำมาประกอบการพิจารณาก่อนการเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานเสมอ

  โกดังให้เช่าที่ดีจะมีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการขนส่งสินค้า เช่น อยู่ติดถนนใหญ่ อยู่ติดแหล่งนิคมอุตสาหกรรม หรืออยู่ใกล้กับตลาดหลัก เป็นต้น ควรคำนึงเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกโกดังด้วยเช่นกัน ว่าโกดังที่จะเช่านั้นมีทางเข้าออกอยู่ตรงไหน จุดขนถ่ายสินค้า หรือจุดกระจายสินค้ามีขนาดพื้นที่ และลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่

 4. ตรวจสอบสาธารณูปโภคพื้นฐานของโกดังให้เช่า
  ก่อนเซ็นสัญญาเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานควรมีการทำความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ที่จะเช่า และผู้ที่จะให้เช่าเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ผู้เช่าควรได้รับจากพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนนภายในโครงการเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ ๆ โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีกล้องวงจรปิดเป็นต้น

  ระบบสาธารณูปโภคนั้นจำเป็นต่อการทำงาน และมีผลโดยตรงกับกระบวนการผลิตสินค้า เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบถ่ายเทอากาศ ระบบท่อน้ำทิ้ง และการระบายน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ตกลงกับผู้จะให้เช่าให้ดีว่าขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร รวมถึงควรศึกษา และทำตามกฎระเบียบของโครงการของโกดัง หรือโรงงานที่จะเช่าด้วย

 5. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เช่าของโกดังให้เช่า
  ผู้จะเช่าควรตรวจสอบความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่จะทำการเช่าก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะทำสัญญาเช่าโกดังด้วยนั้นมีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เราจะเช่าจริง ทุกวันนี้มีกลโกงแอบอ้างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากมาย หนึ่งในนั้นคือการแอบอ้างว่าพื้นที่ให้เช่าโกดังสินค้า หรือโรงงานให้เช่านั้นเป็นทรัพย์สินของตนโดยไม่มีหลักฐานประกอบ

  ดังนั้นก่อนจะทำการเซ็นสัญญา หรือตอบตกลงใด ๆ ควรขอตรวจสอบรายละเอียดของโฉนดที่ดินของโกดังให้เช่านั้น ๆ หรือจะขอดูหนังสืออนุญาตก่อสร้างประกอบกันด้วยก็ได้ ทั้งนี้ฝ่ายให้เช่าโกดังก็ควรแนบหลักฐานการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่จะให้เช่าไว้ท้ายสัญญาด้วย

 6. พิจารณาเงื่อนไข และสัญญาของโกดังให้เช่า
  เจ้าของธุรกิจ หรือผู้จะเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานควรอ่านสัญญา และทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในฉบับสัญญาให้ครบทุกหน้า และละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ทำสัญญาเอง ตรวจสอบให้แน่ใจเกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาเช่า ทราบความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าระยะสั้นกับสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาเช่าโกดังจะมีอายุ 3 ปี ส่วนสัญญาอื่นใดหากมีอายุเกินกว่า 3 ปี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน ทั้งนี้อย่าลืมขอสำเนาสัญญาเช่า คำนวณราคาค่าเช่าที่ผู้จะเช่าต้องเป็นคนจ่ายต่อเดือน ค่ามัดจำ และค่าเช่าล่วงหน้าที่ต้องจ่ายในวันเซ็นสัญญา

  หากมีข้อสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรลังเลที่จะสอบถามข้อเสนอเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันภัยของโกดังให้เช่า หรือโรงงานที่จะเช่า สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายแอบแฝงต่าง ๆ ที่ผู้จะเช่าอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการทั้งหมด และอย่าลืมว่าต้องติดอากรแสตมป์ในสัญญาเช่า เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในทางคดีหากมีข้อผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากการเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานในภายหลัง


การจะเช่าโกดัง เช่าคลังสินค้า หรือเช่าโรงงานสักแห่งหนึ่งมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายข้อร่วมกัน และทุกปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นต่างมีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงให้มาก เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการเอง และจะช่วยป้องกันความผิดพลาด และลดการสูญเสียความได้เปรียบทางธุรกิจเหล่านั้นไป

หากท่านใดสนใจเช่า/ซื้อโรงงาน โกดัง คลังสินค้าที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการสุวรรณบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสร้างโกดังสำเร็จรูป และโรงงานสำเร็จรูป สไตล์อเนกประสงค์พร้อมปรับใช้ได้ตามความต้องการ ลดต้นทุนในการสร้างพื้นที่ใหม่ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโกดังให้เช่าคุณภาพสูง โกดังพร้อมออฟฟิศ หรือเช่าโกดังเก็บของ (warehouse for rent) เรามีโกดังให้เช่าหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณ โครงการสุวรณบุตร ตั้งอยู่บนทำเลนิคมอุตสาหกรรม ติดถนนเส้นหลัก สะดวกต่อการกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกิจของท่านได้


ค้นหาโกดังให้เช่า สมุทรปราการ โกดังให้เช่า บางพลี (warehouse for rent)

โกดังให้เช่า ราคาถูก ที่โครงการสุวรรณบุตร

บริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดังสำเร็จรูป โกดังออฟฟิศ โรงงานสำเร็จรูป โกดังพร้อมออฟฟิศ
เน้นพื้นที่ทำงาน อยู่ในพื้นที่ทำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

โทร. 064 289 3644, 066 164 9988
อีเมล:
suwanbhut@s-milesgroup.com

    

Visitors: 26,174