หลักการเลือกโกดังให้เช่า ที่เหมาะสมตามประเภทของแต่ละธุรกิจ

แชร์เทคนิคในการเลือกโกดังให้เช่าแบบไหน ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

วิธีเลือกโกดังให้เช่า

ก่อนจะเลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานนั้นมีข้อสำคัญที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งของโกดังให้เช่า, ราคา และเงื่อนไขของการให้เช่าโกดัง, ระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ, ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเช่าโกดัง และต้องพิจารณาว่าลักษณะของโกดังให้เช่านั้นเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ เพราะในแต่ละธุรกิจต่างก็ต้องการพื้นที่ในการดำเนินกิจการแตกต่างกันไป ก่อนจะเลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานนั้นจึงควรทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าโกดัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในโกดังให้เช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักการเลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานให้เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณของสินค้าที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละการผลิต, รูปแบบ และลักษณะของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์, วิธีการจัดเก็บสินค้า, ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละล็อต และการขนส่งสินค้าเข้า และออกจากโกดังให้เช่า การประเมินปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะช่วยให้การบริการจัดการพื้นที่ในโกดังคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และป้องกันความเสียหายของสินค้าได้

ตัวอย่างการเลือกโกดังให้เช่าที่เหมาะสมตามประเภทของแต่ละธุรกิจ

 • ธุรกิจอุตสาหกรรม
  ในธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบในโกดังให้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ การเช่าโกดังเก็บของที่เหมาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมคือจะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บสินค้าในปริมาณมาก และมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีความเหมาะสม เช่น สินค้าบางประเภทต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษา มีการจัดทำห้องเย็นในพื้นที่โกดังให้เช่า รวมถึงคำนึงถึงพื้นที่สำหรับการเข้า-ออกของสินค้า และพื้นที่ว่างเว้นสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 • ธุรกิจค้าขายออนไลน์
  ธุรกิจประเภทค้าขายออนไลน์มักเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายมาก จึงต้องการระบบการจัดการสินค้าที่มีความแม่นยำสูง โกดังให้เช่าที่เหมาะกับธุรกิจประเภทนี้จะต้องมีการจัดเก็บคลังสินค้าที่มีความชัดเจน มีปริมาณพื้นที่มาก สินค้าอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการเข้าถึงสินค้าต่าง ๆ ได้ง่าย มีทางเข้า-ออกสินค้าแบบหน้ากว้างเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างสะดวก สนับสนุนให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าในระบบออนไลน์ที่อาจมีเข้ามาได้ทุกเมื่อให้เป็นไปอย่างคล่องตัว

 • ธุรกิจขนส่ง
  สำหรับธุรกิจขนส่งนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยจะต้องมีพื้นที่ต้นทางที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการกักเก็บสินค้าทั้งหมดไว้ เพื่อรอขนส่งต่อไปยังปลายทาง ดังนั้นโกดังให้เช่าสำหรับธุรกิจนี้ควรมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่สามารถจัดหมวดหมู่ตามเวลาที่สินค้าเข้าระบบซึ่งจะต้องมีการขนส่งออกตามลำดับก่อน-หลัง การใช้พื้นที่โกดังให้เช่าของธุรกิจขนส่งแม้จะเป็นการพักสินค้าเพียงแค่ชั่วคราว แต่สินค้าที่เข้า-ออกในพื้นที่นั้นจะมีปริมาณมากทุกครั้ง หรือสินค้าบางประเภทก็ต้องการพื้นที่พิเศษแยกต่างหากสำหรับการรักษาอุณหภูมิ จึงควรเลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานที่มีพื้นที่เหลือเผื่อไว้ เพื่อไม่ให้สินค้าต่างหมวดหมู่ปะปนกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการขนส่งสินค้าได้

 • ธุรกิจร้านค้าปลีก
  การเช่าโกดังเก็บของ หรือเช่าโกดังสำเร็จรูป โกดังออฟฟิศสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีกจะมีลักษณะการจัดเก็บสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขายอยู่ตลอดเวลา โกดังให้เช่าที่เหมาะสมควรมีทางเข้า-ออกหน้ากว้าง และต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดเก็บสินค้าต่างหมวดหมู่ที่มีปริมาณมาก บางครั้งอาจต้องอาศัยระบบการจัดเก็บสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และควรมีการจัดเก็บสินค้าในตำแหน่งที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถนำสินค้าออกมาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าหลากหลายประเภทอาจต้องการโกดังให้เช่าที่มีพื้นที่เข้า-ออกหลาย ๆ ทาง

จะเห็นว่าความต้องการในการใช้พื้นที่โกดังให้เช่าในธุรกิจแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน แม้จะเล็กน้อย หรือมากแต่ก็มีผลกับการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้นจึงควรเลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานโกดังให้เช่า

หากท่านใดสนใจเช่า/ซื้อโรงงาน โกดัง คลังสินค้าที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการสุวรรณบุตร บริการผู้เชี่ยวชาญการสร้างโกดังสำเร็จรูป และโรงงานสำเร็จรูป บริการโกดังให้เช่า สมุทรปราการ สไตล์อเนกประสงค์ พร้อมใช้ สามารถปรับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามความต้องการ ลดต้นทุนในการสร้างโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโกดังให้เช่าคุณภาพสูง โกดังพร้อมออฟฟิศ หรือเช่าโกดังเก็บของ (warehouse for rent) เรามีโกดังให้เช่าหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณ โครงการสุวรณบุตร ตั้งอยู่บนทำเลนิคมอุตสาหกรรม ติดถนนเส้นหลัก สะดวกต่อการกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกิจของท่านได้


ค้นหาโกดังให้เช่า สมุทรปราการ โกดังให้เช่า บางพลี (warehouse for rent)

โกดังให้เช่า ราคาถูก ที่โครงการสุวรรณบุตร

บริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดังสำเร็จรูป โกดังออฟฟิศ โรงงานสำเร็จรูป โกดังพร้อมออฟฟิศ
เน้นพื้นที่ทำงาน อยู่ในพื้นที่ทำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

โทร. 064 289 3644, 066 164 9988
อีเมล:
suwanbhut@s-milesgroup.com

    

Visitors: 24,258