ทำไมการเช่าโกดัง จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสร้างโกดังออฟฟิศเอง

ข้อได้เปรียบของการเช่าโกดัง เช่าโรงงาน ดีกว่าสร้างโกดังออฟฟิศเองอย่างไร

เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ด้วยการเช่าโรงงาน

การใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง สามารถนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจ และหมุนเวียนใช้ในด้านอื่น ๆ และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เลือกเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานมากกว่าการก่อสร้างโกดังออฟฟิศ หรือสร้างโรงงานเอง เพราะต้องใช้เงินทุนที่สูงมาก คืนทุนช้า และอาจเกิดความเสี่ยงต้นทุนจม

การจะสร้างโกดังออฟฟิศเองนั้นต้องมีเงินทุนจ่ายล่วงหน้าที่สูงถึง 20-40% ของมูลค่าอาคาร ซึ่งแน่นอนว่าเงินทุนที่มากขนาดนี้จะส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนที่จะขาดสภาพคล่องไปอีกนานจนกว่าการก่อสร้างโกดังออฟฟิศจะแล้วเสร็จ

นอกจากเหตุผลสำคัญข้อนี้แล้ว การเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานยังมีข้อได้เปรียบที่ดีกว่าการสร้างโกดังออฟฟิศเองด้วยเหตุผลอีกหลายประการดังนี้

 1. เวลาเป็นเงินเป็นทอง
  อย่ายอมสูญเสียโอกาสในการเริ่มธุรกิจให้เร็วที่สุดเมื่อโอกาสนั้นได้มาถึง การสร้างโกดังออฟฟิศเองต้องใช้ระยะเวลานานในการก่อสร้าง และต้องใช้เงินทุนจำนวนสูง การเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานจึงสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่า และเป็นคำตอบที่หลาย ๆ ธุรกิจก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่านี่คือทางเลือกที่สะดวกกว่ามาก

  โกดังให้เช่า โกดังสำเร็จรูป หรือโรงงานสำเร็จรูปเหล่านี้ จะมีการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงประกาศให้เช่า ผู้ประกอบการสามารถโยกย้ายเครื่องจักร และคลังสินค้าต่าง ๆ พร้อมประกอบการดำเนินกิจการได้เลยทันทีที่ย้ายเข้าโกดังให้เช่า ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่จะไม่ยอมสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ เราต่างรู้ดีว่าโกดังสินค้า หรือโรงงานนั้นเป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจ การรอคอยก่อสร้างโกดังออฟฟิศเองอาจทำให้เสียโอกาส และเสียรายได้มหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ณ เวลานั้นเป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจ

 2. ความยุ่งยากในการก่อสร้างโกดังออฟฟิศเอง
  การจะสร้างโกดังออฟฟิศ หรือคลังสินค้าสักแห่งนั้นมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการด้วยงานเอกสารทางราชการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา และโอนซื้อที่ดิน การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ร่างสัญญาก่อสร้าง ทำเรื่องจดทะเบียนขอเลขที่อาคาร ทำเรื่องขอติดตั้งการประปา และการไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้งระบบกำจัดของเสีย และระบบความปลอดภัยแบบครบสมบูรณ์ให้เป็นไปตามข้อระเบียบบังคับกฎหมาย

  อีกปัญหาที่จะต้องพบเจออย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือ การควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างไม่ให้บานปลาย เพราะอาจมีการเปลี่ยนแบบก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือเปลี่ยนรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ของการก่อสร้างอยู่หลายครั้ง เพื่อให้โกดังออฟฟิศ หรือคลังสินค้าที่จะสร้างออกมาตรงใจเจ้าของธุรกิจมากที่สุด ให้คุ้มค่ากับเงินมหาศาลที่ได้ลงทุนไปแล้ว ซึ่งจะกินระยะเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทำให้สูญเสียโอกาสดี ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าไปอย่างที่ควรจะเป็น

  การก่อสร้างโกดังออฟฟิศ หรือคลังสินค้าเพื่อใช้เองไม่เพียงแค่ต้องการพลังเงิน แต่ยังต้องการพลังงานสมองในการควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้เจ้าของธุรกิจไขว้เขวจากงานบริหารธุรกิจที่ควรจะให้ความสำคัญ แต่การเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ให้หายไปในพริบตาเดียวได้

 3. ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
  ปัจจุบันสถานประกอบการธุรกิจโกดังให้เช่า หรือโรงงานให้เช่าถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการตามลักษณะของธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน เช่น โกดังเก็บของ โกดังพร้อมออฟฟิศ โกดังสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป การเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานสามารถเลือกเช่าอาคารที่ตรงตามลักษณะของธุรกิจได้ และเมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยในยุคตลาด E-commerce เช่นทุกวันนี้ ธุรกิจนั้นจะมีการขยายตัว และต้องการพื้นที่ในการประกอบการมากกว่าเดิม ก็สามารถย้ายไปเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานในลักษณะที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินกิจการของธุรกิจนั้น ๆ ได้เลยทันที โดยไม่ต้องรอสร้างเพิ่มเติมอีก ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง เป็นอุปสรรคใหญ่ที่อาจทำให้สูญเสียโอกาสทางการค้าไป


อีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อธุรกิจเติบโตสู่เส้นทางการส่งออกสินค้าไปยังนอกประเทศ ต้องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการส่งออกสินค้า จากทางบกเป็นทางน้ำ ก็สามารถย้ายทำเลที่ตั้งโกดังไปเช่าโกดังที่มีทำเลอยู่ใกล้แหล่งขนส่งทางเรือได้ เพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้า ซึ่งความรวดเร็วในการกระจายสินค้าจะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า มีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และทันที

การเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงาน หากเกิดความไม่แน่นอนใด ๆ ขึ้นจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็ตามแต่ ธุรกิจจะสามารถย้ายสถานที่ประกอบกิจการได้ทันที เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่สะดุด หรือต้องหยุดชะงักลง

จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นว่าการเช่าโรงงาน หรือเช่าโกดังเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) อย่างไม่ต้องสงสัย ดีกว่าการสร้างโกดังออฟฟิศเองที่ต้องใช้เงินทุนสูง และใช้เวลานานในการก่อสร้าง ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวของโกดังให้เช่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกกว่า สิ่งเหล่านี้คือข้อได้เปรียบของการเช่าโกดัง หรือเช่าโรงงานดีกว่าการสร้างโกดังออฟฟิศเองอย่างเห็นได้ชัด

หากท่านกำลังมองหาโกดังให้เช่า หรือต้องการเช่าโรงงานคุณภาพดี ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการสุวรรณบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสร้างโกดังสำเร็จรูป และโรงงานสำเร็จรูป สไตล์อเนกประสงค์พร้อมปรับใช้ได้ตามความต้องการ ลดต้นทุนในการสร้างพื้นที่ใหม่ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโกดังให้เช่าคุณภาพสูง โกดังพร้อมออฟฟิศ หรือเช่าโกดังเก็บของ (warehouse for rent) เรามีโกดังให้เช่าหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณ โครงการสุวรณบุตร ตั้งอยู่บนทำเลนิคมอุตสาหกรรม ติดถนนเส้นหลัก สะดวกต่อการกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกิจของท่านได้


ซื้อโรงงาน หรือค้นหาโกดังให้เช่า สมุทรปราการ โกดังให้เช่า บางพลี (warehouse for rent)

โกดังให้เช่า ราคาถูก ที่โครงการสุวรรณบุตร

บริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดังสำเร็จรูป โกดังออฟฟิศ โรงงานสำเร็จรูป โกดังพร้อมออฟฟิศ
เน้นพื้นที่ทำงาน อยู่ในพื้นที่ทำอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

โทร. 064 289 3644, 066 164 9988
อีเมล:
suwanbhut@s-milesgroup.com

    

Visitors: 19,878