โครงการสุวรรณบุตร ร่วมสนับสนุน ลายผ้า “นกนางนวลและใบโพทะเล” เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ถูกสะท้อนผ่านการออกแบบของศิลปินท้องถิ่น 


          โครงการสุวรรณบุตร ร่วมสนับสนุน ลายผ้า “นกนางนวลและใบโพทะเล” เอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ถูกสะท้อนผ่านการออกแบบของศิลปินท้องถิ่น
 
          จากกระแสความนิยมของกางเกงลายช้างที่โด่งดังไปทั่วโลก สู่ผลงานการออกแบบที่สะท้อนความงดงามของท้องถิ่น ผ่านการออกแบบโดย คุณอารียา บุญช่วยแล้ว ศิลปินท้องถิ่นผู้มากประสบการณ์เจ้าของแบรนด์ INTHAI ที่ทำงานร่วมกันกับกลุ่ม OTOP สินค้าประเภทผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมหลายกลุ่มในจังหวัดสมุทรปราการ
 
         คุณเมธากุล สุวรรณบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ S.MILES Group มีนโยบายสนับสนุน Soft Power ไทยผ่านลายผ้า “นกนางนวลและใบโพทะเล” ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ลายผ้าท้องถิ่น และต่อยอดผลงานโดยการ Collab กับแบรนด์ INTHAI ในการออกแบบยูนิฟอร์มพนักงาน และตกแต่งภายใน Maybis Hotel โรงแรมระดับพรีเมียมแห่งใหม่ บนถนนบางพลี - ตำหรุ สมุทรปราการ ที่กำลังจะเปิดให้บริการปลายปี 2567 นี้ ทุกท่านสามารถมาร่วมสัมผัสความงดงามของลายผ้านกนางนวลและใบโพทะเลจากแบรนด์ INTHAI x Maybis ได้ที่โรงแรม Maybis เร็ว ๆ นี้
Visitors: 26,170