เอส ไมล์ กรุ๊ป ร่วมเปิดโลกธุรกิจให้น้อง ๆ นักเรียน ผ่านกิจกรรม Business Workshop


 

 

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เอส ไมล์ กรุ๊ป ได้มีโอกาสต้อนรับและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษามัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านกิจกรรม Business Workshop ที่ โครงการสุวรรณบุตร

      กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังความรู้ด้านธุรกิจให้น้อง ๆ นักเรียน โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสุวรรณบุตร รวมถึงการนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตั้งใจของน้อง ๆ ทุกคน

      เอส ไมล์ กรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ นักเรียน และหวังว่ากิจกรรม Business Workshop ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า และช่วยเปิดโลกธุรกิจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ นักเรียนให้ได้ค้นพบความฝัน เป้าหมายในอนาคต หรือค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบและวางแผนอนาคตด้านการศึกษาและอาชีพต่อไป

Visitors: 26,171