“เพราะเราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ” S.Miles Group ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานในเครือบริษัทฯ ที่ MOOVE Event Centre เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา


 

          โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย อย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพเป็นประจำมักจะมาพร้อมกับราคาที่สูง องค์กรของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินการเชิงรุกในการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีแก่พนักงานของเรา ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดี บรรเทาความกังวล และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำทำให้เราสามารถตรวจพบและจัดการกับปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงและสภาวะที่อาจยังไม่แสดงอาการ บุคลากรที่มีสุขภาพดีไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความสบายใจเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิผลอีกด้วย

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี?

          การตรวจสุขภาพประจำปีมีประโยชน์หลายประการ ประการแรก ช่วยให้พนักงานสามารถรักษาสุขภาพของตนเองในเชิงรุกและเชิงรับได้ การตรวจพบความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้บุคคลสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงและเงื่อนไขด้านสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง ประการสุดท้าย ร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีจะนำไปสู่จิตใจที่ปลอดโปร่ง มีพลังงานเพิ่มขึ้น และมีวันทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ทำให้แต่ละคนสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความกระตือรือร้นและทำผลงานได้ดีที่สุด

          ภายในงานจะมีบริการตรวจสุขภาพที่หลากหลายครอบคลุมสุขภาวะในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจเลือด การตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทาง การตรวจวัดสัญญาณชีพ และการปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานแต่ละคนจะได้รับคำปรึกษาเป็นรายบุคคลและคำแนะนำทางการแพทย์ตลอดกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน

          ที่ S.Miles Group เราเข้าใจถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรม "ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566" เรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนพนักงานของเราในการดูแลสุขภาพของตนเองและตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและเติมเต็มชีวิตได้มากขึ้น เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กร และเราเชื่อว่าพนักงานที่มีสุขภาพดีเป็นรากฐานสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

 

#S.Miles Group

#Grow For Good

#พัฒนาเพื่อเติมเต็ม

#ดูแลสุขภาพ #ตรวจสุขภาพ

 

Visitors: 19,870