ภาษีและค่าธรรมเนียมเมื่อเช่าโกดังและโรงงาน - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้

          กำลังคิดจะเช่าโกดังหรือโรงงาน? ทำความรู้จักกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจอย่างมีความรู้ ทราบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรสแตมป์


 

คุณกำลังคิดจะเช่าโกดังหรือโรงงาน? มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าเหล่านี้ ในบทความนี้เราจะให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับภาษีที่คุณอาจพบเมื่อเช่าพื้นที่โกดังหรือโรงงาน

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT):

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นำไปใช้กับรายได้ของผู้ให้เช่าที่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ภาษีนี้ถูกคำนวณในอัตรา 7% และนำมาเรียกเก็บต่อจากค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเช่า

  1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง:

ตั้งแต่ปี 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นต้นมา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกเริ่มใช้บังคับใช้กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อเช่าโกดังหรือโรงงาน อัตราภาษีคือ:

  • มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.3%
  • มูลค่าระหว่าง 50 ถึง 200 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.4%
  • มูลค่าระหว่าง 200 ถึง 1,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.5%
  • มูลค่าระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.6%
  • มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท: อัตราภาษี 0.7%
  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย:

เป็นผู้ให้เช่า คุณต้องหักเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% จากค่าเช่าที่จ่ายให้กับผู้เช่า และให้เอกสารรับรองการหักเงินได้ให้แก่ผู้เช่าภายใน 7 วันของเดือนถัดไป

  1. อากรสแตมป์:

ทุกสัญญาเช่าต้องมีการติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย อัตราอากรแสตมป์คือ 0.1% ของมูลค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะสัญญาเช่า

เมื่อคิดจะเช่าโกดังหรือโรงงาน การทราบเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรสแตมป์ จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีความรู้ ระมัดระวังเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและสร้างกระบวนการเช่าที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ

Visitors: 26,170